Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС актуализира избирателния списък на действащите съдии във връзка с провеждане на избор на членове на Съвета

23 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 5, ал. 3, изречение 3-то от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите актуализира избирателния списък на действащите съдии, съставен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 10/07.03.2017 г., т. 10 и актуализиран с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/11.04.2017 г., т.16 и по протокол № 19/09.05.2017 г.

Колегията заличи Евгени Борисов Стоянов, загубил качеството на съдия с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 20/16.05.2017 г., т.14 поради назначаването му като заместник-министър на правосъдието.

В избирателния списък е заличена и Десислава Христова Ахладова-Атанасова, която с решение на Съдийската колегия от 23.05.2017 г. е освободена от от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Перник, както и от длъжността „съдия“, считано от датата на встъпването ѝ в длъжност „заместник-министър на правосъдието“.

Списъкът е допълнен с Любомир Панайотов Гайдов – бивш заместник-министър на здравеопазването, възстановен на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 20/16.05.2017 г.

Актуализираният избирателен списък се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд