Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на председател на Върховния административен съд

25 май 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на председател на Върховния административен съд, съгласно приетата с решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.05.2017 г. хронограма.

Хронограмата предвижда в четири последователни заседания на Пленума на ВСС, съответно на 1, 8, 15 и 22 юни 2017 г. да се разглеждат предложения за номиниране на кандидати за председател на ВАС.

Докладът за професионалните качества на кандидатите изготвен от Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия трябва да е готов до 03.07.2017 г., а докладът на Комисия „Професионална етика“  за нравствените качества на кандидатите  следва да е готов до 05.07.2017 г.   

Крайният срок за представяне на писмена концепция от предложените кандидати е 06.07.2017 г. На 07.07.2017 г. е крайният срок за публикуване на документите на всички кандидати, а 11.07.2017 г. е крайният срок за публикуване на докладите на КАК и КПЕ към Съдийската колегия.

Според хронограмата Пленумът на ВСС ще обяви датата, часа и мястото за изслушване на кандидатите на 20.07.2017 г., а на 25.07.2017 г. Съдийската колегия на ВСС ще обсъди докладите на КПЕ и КАК за професионалните и нравствените качества на кандидатите.

Крайният срок за представяне на становище и въпроси към предложените кандидати е 04.09.2017 г., а 08.09.2017 г. е срокът за тяхното публикуване.

Изслушването и гласуването на кандидатите ще се проведе на 11.09.2017 г.

По предложение на председателя на ВАС Пленумът на ВСС допълни решението си по Протокол № 15/11.05.2017 г., с което бе приета Хронограма на избора, като 10.07.2017 г. бе определен за краен срок за публикуване на всички документи, подадени от кандидатите.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд