Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 г.

25 май 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 г., която ще бъде публикувана на интернет страницата на ВСС.

Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за първото тримесечие на 2017 г. е 23,34% при среден процент на изпълнение 25%.

Общо постъпилите приходи във ВСС за месец март са 119,399 млн. лв., (от които 75,87 % от субсидия от МФ, от съдилищата 21,51% и от НАП 2,53%). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 29,171 млн. лв., като бележат ръст от 15,9% в сравнение с м. март 2016 г.

Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са в размер на 1,465 млн. лв. и представляват 5,02 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.03.2017 г. са в размер на 151,312 млн. лв., което представлява 26,11 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 25%. Разходите са увеличени с 6 % в сравнение с м. март 2016 г.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно: ВАС – 3,773 млн. лв., които представляват 26,06 % изпълнение на плана на общите разходи; ВКС – 4,395  млн. лв. разходи, които представляват 24,19 % изпълнение на плана на общите разходи; Прокуратура – 56,113 млн. лв. разходи, които представляват 25,62 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 4,093 млн. лв., или 12,56 % изпълнение на плана на общите разходи. Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени  първоначално в бюджета на ВСС.

Изпълнението от НИП – 1,030 млн. лв., или 28,45% изпълнение на плана на общите разходи и ИВСС – 1,312 млн. лв.  или 21,43 % изпълнение на плана на общите разходи и съдилища – 80,596  млн. лв.  или 29,11 % изпълнение на плана на общите разходи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд