Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави средства за ремонт на органи на съдебната власт

25 май 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет увеличи бюджета за 2017 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик за текущ ремонт на помещения и оборудване на нови работни места за съдебни служители; на Районен съд гр. Трявна за текущ ремонт на сервизни помещения; на Районен съд гр. Своге за извършване на ремонтни дейности; на Районен съд Дупница за възстановяване на щети след наводнение на помещения и на Апелативен съд гр. Бургас за текущ ремонт.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд