Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди и за дейността на жилищната комисия към Пленума на ВСС

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС прие Правила за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди и за дейността на жилищната комисия към Пленума на ВСС.

Правилата уреждат условията и реда за отдаване под наем на жилища от ведомствения жилищен фонд на ВСС; критериите за определяне и степенуване на жилищни нужди и настаняване; функции и дейност на жилищната комисия. С правилата е определен ведомствения жилищен фонд на ВСС, дейностите по стопанисване на недвижимите имоти, органите за установяване на жилищните нужди и за настаняване; условията за кандидатстване за настаняване; реда за възникване, изменение и прекратяване на наемното правоотношение и други.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд