Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди Указания за упражняване правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС утвърди Указания за упражняване правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт по чл. 5, ал. 2, т. 7 от ЗОП.

Указанията са в съответствие с Решение по т. 33 по Протокол № 14/27.04.2017 г. от заседание на Пленума на ВСС и с оглед експертно подпомагане дейността по възлагане на обществените поръчки и осъществяване на контрол при провеждане на процедурите по ЗОП и разходване на предоставените средства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд