Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС регистрира представители на Фондация „Български институт за правни инициативи“, като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС

25 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 30, ал. 2 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите регистрира трима представители на Фондация „Български институт за правни инициативи“, като наблюдатели при провеждане на Общото събрание на прокурорите насрочено за 27 май и 3 юни 2017 г.

До момента с решение на Прокурорската колегия са регистриране като наблюдатели двама представители на Фондация „Институт за пазарна икономика“.

Съгласно ЗСВ и Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите на всички етапи от изборния процес могат да присъстват наблюдатели, които са изрично упълномощени представители на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, и са регистрирани от съответната колегия на Висшия съдебен съвет до първата събота на Общото събрание.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд