Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС регистрира застъпници на кандидата за член на ВСС от квотата на прокурорите Гергана Мутафова при провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС

25 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС регистрира на основание чл. 31 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, трима застъпници на кандидата за член на ВСС от квотата на прокурорите Гергана Мутафова при провеждане на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС на 27 май и 3 юни 2017 г.

Упълномощени от прокурор Мутафова са трима прокурори: Димитрина Шекерова от Районна прокуратура – Карлово, Анна Викова от Окръжна прокуратура – Пловдив и Чавдар Грошев от Районна прокуратура – Пловдив, които ще я представляват, в качеството на застъпници при провеждане на предизборната й кампания, в изборната процедура и до приключване на изборния процес за членове на ВСС от квотата на прокурорите.

Съгласно чл. 31 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите на всички етапи от изборния процес могат да присъстват застъпници, които са изрично упълномощени от кандидатите и са регистрирани от съответната колегия на ВСС.

Прокурор Гергана Мутафова е първия кандидат за член на ВСС от квотата на магистратите с регистрирани застъпници в настоящата процедура за избор на членове на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд