Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри възлагането на услуга с предмет: Конструктивно обследване и изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебната палата гр. Карлово“

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС одобри възлагането на услуга с предмет: Конструктивно обследване и изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебната палата гр. Карлово“.

Във връзка със създалата се аварийна ситуация в Съдебната палата в следствие на изпълнение на строително-монтажни ремонти по новострояща се сграда на Банка „ДСК“ ЕАД се налага конструктивно обследване, експертиза и оценка, както и изготвяне на технически проект.

Пленумът на ВСС във връзка с предприети действия съгласно т. 37.3 от решение по протокол № 9/09.03.2017 г. и постъпило предложение на Министерство на образованието и науката даде съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на ВСС, за нуждите на Районен съд гр. Карлово, втори етаж от стара теоретична сграда на Професионална гимназия „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“ в града.

Пленумът прие да бъдат изпълнени необходимите мерки за осигуряване на безопасността и здравето на учениците и служителите на учебното заведение, предложени в становище на директора на училището.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд