Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отказа да предостави достъп чрез изграждане на нова улица през недвижимия имот на НСлС и одобри проект на писма до кмета на Столична община и Община „Изгрев“

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС отказа предоставянето на достъп чрез изграждане на нова улица през недвижимия имот на Национална следствена служба на „Изток – Парксайд“ ЕООД и одобри проект на писма до кмета на Столична община и Община „Изгрев“.

С писмата, на основание чл. 190, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за устройство на територията се отправя молба за предприемане на действия за изменение на влезлия в сила през 2016 г. Подробно устройствен план – Изменение на план за регулация и застрояване за м „Дианабад-изток“, като отпадне новопроектираната улица, която преминава през имота на НСлС и го разделя на две части, без осигурена връзка между тях.

Решението е във връзка със законовите правомощия на общината да изгради временен път през имота на НСлС до изграждане на предвидените нови улици и необходимостта от предоставяне на писмено съгласие от ВСС, като орган управляващ недвижимите имоти на съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд