Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи стопанисването на част от недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ №90 на председателя на Специализирания наказателен съд

25 май 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 130а, ал. 2, т.6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с параграф 83, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт възложи стопанисването на предоставения за управление на Пленума на ВСС част от недвижим имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, ул. „Черковна“ №90 на административния ръководител – председател на Специализиран наказателен съд.

Пленумът разпредели ползването на паркоместата в подземния паркинг на описания имот, както следва по 50 броя паркоместа на Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд и на Апелативна специализирана прокуратура и Специализирана прокуратура.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд