Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт изслуша председателя на ВКС – Лозан Панов и прие доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г.

25 май 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 4 от Закона за съдебната власт изслуша председателя на ВКС – Лозан Панов и прие доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2016 г. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ докладът се внася в Народното събрание.

Пленумът на ВСС се запозна със становището на Комисията по правни и институционални въпроси по внесения от председателя на ВКС доклад и го прие като свое становище. На основание чл. 30, ал. 2, т. 11 от ЗСВ докладът ще бъде  внесен в Народното събрание, ведно със становището на ВСС и с извлечение от пълния стенографски протокол на проведеното заседание по съответната точка.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд