Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува проекта на Закона за държавните помощи

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС съгласува проекта на Закона за държавните помощи. Предложените промени в закона ще подпомогнат администраторите на помощ и бенефициентите по отношение предоставянето на законосъобразни помощи чрез използване на национален и европейски финансов ресурс с цел подобряване на финансовата дисциплина в публичния сектор и снижаване на фискалните рискове.

С приемането на проекта се очаква да се постигне подобряване на механизма по координацията и контрола върху държавните помощи; прецизиране на термините; практическо прецизиране на процедурите, въвеждане на специален ред за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна/минимална помощ; уредени са специфики при производството пред националните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд