Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Одобрено за финансиране е проектното предложение за изпълнение на проект „ECLI-BG: Имплементиране на идентификатора ECLI в България и изграждане на свързаност с портала e-Justice“

25 май 2017 година

Одобрено за финансиране е проектното предложение за изпълнение на проект „ECLI-BG: Имплементиране на идентификатора ECLI в България и изграждане на свързаност с портала e-Justice“

Пленумът на Висшия съдебен съвет се запозна с официално писмо от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, с което се съобщава, че проектното предложение за изпълнение на проект „ECLI-BG: Имплементиране на идентификатора ECLI в България и изграждане на свързаност с портала e-Justice“ е оценено положително и ще получи финансиране.

Проектът ще се реализира съвместно от Съюза на юристите в България и „Апис Европа“ АД, като е подкрепено от ВСС в качеството му на ECLI-координатор за България.

Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца и бюджет от 163 625 евро, от които 130 900 евро – финансиране от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“.

Целите на проекта са: въвеждане на идентификатора ECLI в създадения и поддържан от ВСС национален портал за публикуване на съдебна практика; да се осигури достъп на европейските юристи и граждани на ЕС до българската съдебна практика чрез изграждане на свързаност на националния портал с ECLI-интерфейса за търсене на практика на съдилищата на държавите-членки в Европейския портал за електронно правосъдие e-Justice; популяризиране на предимствата и ползите за потребителите от използването на идентификатора ECLI, на ECLI-интерфейса за търсене на съдебна практика в портала e-Justice и на останалите трансгранични правно-информационни услуги, поддържани или подкрепяни от институциите на ЕС.

Очаква се проектът да стартира в началото на м. септември 2017 г. При изпълнението му ще бъдат разработени софтуерни спецификации, ще се проведе експертен семинар, ще бъдат разширени функционалностите на националния портал за съдебна практика и ще се изгради свързаност с портала e-Justice.

Предвижда се през м. юни 2018 г. да се проведе международна конференция за ECLI,  семинарна програма с цел популяризиране на проекта и обучение за работа с него в гр. София и областните градове, организиране на кръгла маса за ECLI.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд