Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши, че длъжностите по чл. 28 от ЗСВ, чл. 50 от ЗСВ и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ са свободни, а не временно освободени

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС реши, че длъжностите по чл. 28 от ЗСВ, чл. 50 от ЗСВ и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ са свободни, а не временно освободени. Решението възпроизвежда предложението на Комисията по предложенията и атестирането към Съдийската колегия.

Обсъждането на приложението на посочените разпоредбите от ЗСВ са внесени за разглеждане от Пленума на ВСС по предложение на Съдийската колегия, в изпълнение на решение по протокол № 17/25.04.2017 г.

С решение по т. 20 от Протокол №11 от проведеното на 14 март 2017 г. заседание на Съдийската колегия на ВСС е дадена възможност на Инспектората към ВСС да даде становище по приложението на посочените разпоредби от ЗСВ. Становището е депозирано във ВСС на 19.04.2017 г. и в него е посочено, че длъжностите по чл. 28, чл. 50 и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ са временно освободени, а не свободни.

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия с решение по протокол № 11/13.03.2017 г. е предложила на Колегията да приеме, че длъжностите по чл. 28 от ЗСВ, чл. 50 от ЗСВ и чл. 195, ал. 3 от ЗСВ са свободни, а не временно освободени.

Съдийската колегия с решение по протокол 11/14.03.2017 г. е отложила разглеждането на точката за следващо заседание на Колегията, като проекторешението, заедно с мотивите към него са предоставени на ИВСС за вземане на становище по направеното предложение.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд