Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува по реда на чл. 257, ал. 1 от ЗСВ проект на Програма за задължително първоначално обучение на кандидати за младши следователи в Националния институт на правосъдието

25 май 2017 година

Програмата е нова и е изготвена в съответствие с последните изменения в ЗСВ от 2016 г., по силата на които кандидатите за младши следователи бяха включени в обсега на задължителното първоначално обучение, представяно от НИП на правосъдието. Тя е разработена от следователите от Национална следствена служба Румяна Тозова и Бисерка Стоянова. Текстът е съобразен с нормативната база и практика, включени са както учебни часове и упражнения в НИП, така и практически занятия на място в НСлС, в Окръжния следствен отдел на СГП и в съответните окръжни следствени отдели по места според класирането на кандидатите за младши следователи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд