Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише Споразумение за сътрудничество с Министерство на правосъдието във връзка с изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише Споразумение за сътрудничество с Министерство на правосъдието във връзка с изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ за подадено проектно предложение с наименование „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

Споразумението разпределя отговорностите и средствата между двете институции, предвидени в мярка 3.1 Б от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. Предвиденият бюджет в Пътната карта възлиза общо на 1 250 00 лв. за двете институции, като от тях 764 450 лв. са заложени в проектното предложение на ВСС, а 485 524,50 лв. в проектното предложение на Министерство на правосъдието. По време на работни срещи между двете институции е извършено посоченото разпределение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд