Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение пет акта на Гражданския съвет към ВСС

25 май 2017 година

Пленумът на ВСС, на основание чл. 19 от раздел V от Правилата за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС прие за сведение актове на Гражданския съвет, приети на проведеното заседание на 21.04.2017 г., както следва:

-         Акт № 75 с предложения относно правна рамка на дейността на независимите оценители в България, проблемни области и предложения за подобряване на нормативната уредба.

-         Акт № 76 относно актуална проблематика в съдебната експертиза.

-         Акт № 77 относно автоматично прекратяване на членството на Сдружение за правно развитие „Юстиция“ в Гражданския съвет към ВСС.

-         Акт № 78 относно неодобряване на кандидатурата за членство на Сдружение „Камара на вещите лица в България“ в Гражданския съвет към ВСС.

-         Акт № 79 относно подкрепа на Гражданския съвет към ВСС по решение на Пленума на ВСС по протокол № 13 от 20.04.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд