Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Над 40 магистрати и съдебни служители се включиха в откриването на проект за подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарна практика

Над 40 магистрати и съдебни служители участваха днес в конференция, с която официално започва дейността по проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“. Той се реализира по приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Добро управление“.

Ръководител на проекта е г-жа Милка Итова - член на Висшия съдебен съвет и представител на Съдийската колегия, а координатор - г-н Румен Боев - член на Съвета и представител на Прокурорската колегия.

„Проектът е насочен към дейности, които в значителна степен ще подпомогнат решаването на проблемите на съдебната система“, заяви г-жа Итова в приветствие към участниците във форума. „Моментът е символичен, защото избираме състава на осмия Висш съдебен съвет. Следващият ВСС ще продължи и реализира проектите, които ВСС подаде пред управляващия орган. Настоящият Съвет също осъществи няколко проекта, част от които бяха започнати от шестия състав на ВСС. Добре е да има приемственост и надграждане“, посочи тя.

На конференцията бе акцентирано на поставените цели и очакваните резултати при осъществяване на проекта. Дейностите по него включват различни аспекти на съдебната власт и възможности за подобряване на работата й. В рамките на проекта се въвеждат три ключови инструмента за модернизация на съдебната власт, които ще бъдат утвърдени по съответния ред с цел въвеждането им в реалната практика: модел на индивидуален план за развитие и указания към него; модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите и стандарт за провеждане на дисциплинарните производства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд