Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорите провеждат Общо събрание за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на магистратите

27 май 2017 година

В 10,19 ч. главният прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров обяви, че към 10 ч. са регистрирани 557 прокурори при необходим кворум от 755 души за откриване на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Поради липса на кворум и на основание чл. 21, ал. 2 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от включените в съответния списък по чл. 29д от ЗСВ прокурори. Събранието бе отложено с 1 час и ще започне в 11 часа, независимо от броя на присъстващите.

Право да участват в него имат 1505 прокурори от страната, от които 1377 са заявили електронно гласуване. Кандидати в изборната процедура са 12 прокурори. Общото събрание на прокурорите може да се проследи в реално време от всеки заинтересован чрез интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС“. 

Пълна информация за кандидатите – подробна автобиография, предложението за издигане на кандидата, заедно с мотивите към него и имената на предложителите, концепциите им за дейността на ВСС, становища и въпроси към тях, документи за съответствието на всеки кандидат с изискванията на закона и декларация за несъвместимостта или за обстоятелствата, които могат да доведат до частен интерес, справка за кандидатите  от ИВСС и документи от кадровите им досиета са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел "Единен електронен портал на съдебната власт" - "Избор за членове на ВСС".

 Сред гостите на форума са представители на регистрираните наблюдатели – Български институт за правни инициативи и Института за пазарна икономика.

 За участие в Общото събрание на прокурорите са акредитирани представители на повече от 20 електронни и печатни медии.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд