Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Веселина Михайлова Узунова – Панчева за председател на Районен съд – Каварна

30 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 12 гласа „за“ и 1 глас „против“ Веселина Михайлова Узунова – Панчева за председател на Районен съд – Каварна.

Тя има над 16 години юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната система.

Съдия Узунова - Панчева заяви, че е мотивирана да кандидатства за длъжността от чувство на дълг пред колегите си и от своя дългогодишен опит в съдебната система. Тя има намерение с помощта на целия колектив да работи за визията на съдебната институция, като продължи създадените добри практики за подобряване на качеството на работа и издигане на престижа на работещите в нея служители. Като основна цел в управлението на съда тя посочва гарантиране на върховенството на закона и достигане на европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност, които осигуряват правото на справедлив процес на всеки гражданин и ефективна защита правата на човека. Набелязаните от нея стратегически цели са: осигуряване на справедливо, бързо, ефективно и надеждно гражданско, административно и наказателно правораздаване в срок; отговорно управление на съда; повишаване на доверието на обществото в работата на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд