Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

30 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт обяви свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

 • Административен ръководител – председател на Административен съд – Кюстендил – свободна длъжност;

 • Административен ръководител – председател на Административен съд – Кърджали – свободна длъжност;

 • Административен ръководител – председател на Административен съд – Разград – свободна длъжност.

  Съдийската колегия откри на основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт:

 • Административен ръководител – председател на Административен съд – Перник, и

 • Административен ръководител – председател на Районен съд – Перник.

  В двете съдилища е налице предсрочно освобождаване от длъжност на заемалите длъжността „административен ръководител“.

  Предложения за назначаване на председател на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

  Решението на Съдийската колегия подлежи на обнародване в Държавен вестник и на публикуване на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд