Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС съкрати една щатна длъжност „заместник – председател“ на Административен съд – Сливен

30 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението на административния ръководител – председател на Административен съд – Сливен за назначаване на Владимир Иванов Първанов – съдия в същия съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“. Съдийската колегия взе предвид, че към момента в съда има две длъжности „заместник-председател“ на съда.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт Съдийската колегия съкрати една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател“ на Административен съд – Сливен, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд