Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи предложение за увеличаване на щатната численост на Административен съд - Пазарджик

30 май 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Съдийската колегия на ВСС не уважи предложението на административния ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик, за увеличаване на щатната численост на съдилищата с по една длъжност „съдия“.

Колегията се съобрази с  представено от Комисията по атестирането и конкурсите становище, че към настоящия момент при щатна численост от общо 6 магистрати, в това число административния ръководител и един негов заместник, Административен съд – Пазарджик има за 2016 г. натовареност над средната за страната. Данните за периода 2013-2015 г. показват същото съотношение. В съда е налична една свободна съдийска длъжност, която може да бъде заета след провеждане на конкурс.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд