Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия не уважи предложение за назначаване на заместник-председател на Административен съд – Видин

30 май 2017 година

Съдийската колегия на ВСС не взе решение по предложението на административния ръководител – председател на Административен съд – Видин, за трансформиране на една щатна длъжност „съдия“ в щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“.

Колегията не взе решение и по предложението на председателя на Административен съд – Видин за назначаване на Нели Стефанова Дончева – съдия там, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда.

В предходно заседание на 23.05.2017 г. Съдийската колегия на ВСС отложи решението като изиска да бъде представена справка за щатната численост, свободните длъжности и натовареността в административните и окръжните съдилища в страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд