Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия не уважи предложения за назначаване на заместник-председатели на Административен съд - Габрово

30 май 2017 година

Съдийската колегия на ВСС не уважи предложението на административния ръководител – председатели на Административен съд – Габрово за трансформиране на една щатна длъжност „съдия“ в щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“.

Колегията остави без разглеждане и предложението на административния ръководител на Административен съд – Габрово, за назначаване на Светлозар Георгиев Рачев – съдия в същия съд, на „заместник на административния ръководител – заместник-председател“.

В предходно заседание на 23.05.2017 г. Съдийската колегия на ВСС отложи решенията по двете предложения като изиска да бъдат представени справки за щатната численост, свободните длъжности и натовареността в административните и окръжните съдилища в страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд