Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение заявление за преназначаване по реда на чл. 194 от ЗСВ на прокурор от Върховна административна прокуратура във Върховна касационна прокуратура

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявлението от Веселин Найденов Найденов – прокурор във Върховна административна прокуратура, за преназначаване по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт от Върховна административна прокуратура във Върховна касационна прокуратура.

В мотивите на Комисията по предложенията и атестирането е посочено, че липсват предпоставки за оптимизиране щатната численост на ВАП и ВКП чрез прилагане на института на чл. 194 от ЗСВ. Отчита се, че във ВКП е налице ефективно изпълнение на съдебните задължения на прокурорите, както и устойчива тенденция за намаляване на общия брой преписки и на общия обем прокурорска дейност за периода 2014-2016 г. Във Върховна административна прокуратура за същия период 2014-2016 г. се отчитат  устойчиви параметри на натовареност на прокурорите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд