Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не уважи молба на Мирослав Илиев – административен ръководител на Районна прокуратура – Карнобат, за преназначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Мирослав Илиев Илиев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Карнобат, за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура. Решението е обосновано с изтичане на законоустановения 9-месечен срок от приключване на конкурсната процедура.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд