Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура участник в конкурса за повишаване и преместване чрез събеседване за заемане на свободни длъжности във ВАП

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС повиши на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗСВ Момчил Димитров Таралански – съдия в Административен съд - Монтана в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура.

Колегията съобрази становище на Комисията по атестирането и конкурсите във връзка с обявения с решение на ВСС по протокол № 08/11.02.2016 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, че по отношение на молбата на съдия Илиев са налице предпоставки за приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Към настоящия момент във ВАП е налице една длъжност, освободена поради пенсиониране на прокурор, която попада в обхвата на 9-месечния срок от приключване на предходната конкурсна процедура в съответния орган на съдебната власт, тъй като последният кандидат по този конкурс е встъпил на 15.08.2016 г.

Кандидатът Момчил Таралански е следващият по реда на класирането и отговаря на изискванията за уседналост, съгласно чл. 191, ал. 1 - да е прослужил минимум три години на заеманата длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд