Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг четирима магистрати, четирима получиха статут на несменяемост, а двама бяха периодично атестирани

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие комплексните оценки на трима прокурори и един следовател, които придобиха статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

С решение на Колегията са атестирани двама прокурори, а двама прокурори и двама следователи са повишени на място в по-горен ранг, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд