Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Ива Атанасова – прокурор в Районна прокуратура – София

31 юни 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство срещу Ива Георгиева Атанасова – прокурор в Районна прокуратура – София, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за съдебната власт. Предложение за това е направено от Петър Белчев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – София.

Колегията определи на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ дисциплинарен състав, който да се произнесе по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на прокурор Атанасова: Румен Боев, Ясен Тодоров и Васил Петров.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ за председател и докладчик е определен Румен Боев.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд