Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт обяви свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен, свободна длъжност и
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Кубрат, свободна длъжност.

На основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ е открита процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Силистра, изтичащ мандат на 23.07.2017 г.;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен, изтичащ мандат на 01.08.2017 г.;
  • Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Червен бряг, изтичащ мандат на 01.08.2017 г.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Решението на Прокурорската колегия се обнародва в Държавен вестник и се публикува на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд