Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Пламен Пенчев – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Кубрат, за изпълняващ функциите „административен ръководител“

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт определи Пламен Георгиев Пенчев – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Кубрат, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ там. Той е назначен, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд