Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС трансформира длъжност „прокурор“ в „заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Благоевград

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на Районна прокуратура – Благоевград, считано от датата на вземане на решението.

Предложението е направено от главния прокурор Сотир Цацаров. Той посочва, че щатната численост на Районна прокуратура – Благоевград, е достатъчна за пълноценното осъществяване на законовите ѝ правомощия. Определянето на втора длъжност „заместник на административния ръководител“ в рамките на наличния щат, ще оптимизира управлението, с цел повишаване на качеството и ефективността на дейността ѝ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд