Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС трансформира длъжност „прокурор“ в „заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от Закона за съдебната власт определи втора щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на Районна прокуратура – Перник, считано от датата на вземане на решението.

Предложение за това е направено от Аделина Борисова-Алексиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Перник, с цел нормалното функциониране на институцията, ефективното ѝ управление и предвид финансова обезпеченост. Посочва се, че в последните години се наблюдава трайна тенденция Районна прокуратура – Перник, да е сред най-натоварените в страната. С цел осигуряване на ефективно управление е създадена изключително добра организация на работа, включително административно-управленска. Същевременно след измененията на Закона за съдебната власт значително е увеличен обемът на административно-ръководната дейност, свързана с администриране на преписките.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд