Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проекти на обяви за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и в Правната служба (SJ) на Европейската комисия

31 май 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проекти на обяви за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и в Правната служба (SJ) на Европейската комисия. За позиция OLAF.B.5 крайният срок за кандидатстване пред ВСС е 9 юни 2017 г., а за позиции OLAF.D.2 и SJ.N.EEI срокът изтича на 7 юли 2017 г.

Вакантните места за командировани национални експерти в Генерални дирекции на Европейската комисия са обявени от Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на ЕК. С решение на ВСС по протокол № 21/30.05.2013 г. се одобрява кандидатстването на български магистрати за вакантни позиции като командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Правната служба (SJ) на ЕК.

Обявите за подбор на командировани национални експерти за трите позиции в двете служби се публикуват на интернет сайта на ВСС, в раздел „Съобщения“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд