Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Нито едно предложение за кандидатура за председател на Върховния административен съд не е внесено до момента

1 юни 2017 година

Няма внесени предложения за кандидатури за председател на Върховния административен съд, стана ясно на проведеното заседание на Пленума на ВСС. Днес бе първото възможно заседание на Пленума, в което можеха да бъдат предложени номинации. Съгласно приетата Хронограма за провеждане на процедурата за избор на председател на ВАС в четири последователни заседания на Пленума на ВСС, съответно на 1, 8, 15 и 22 юни 2017 г. могат да се правят предложения за номиниране на кандидати за председател на ВАС.

Пленумът на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 173, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на председател на Върховния административен съд, съгласно приетата с решение на Пленума на ВСС по протокол № 15/11.05.2017 г. Хронограма.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд