Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави средства за ремонт на органи на съдебната власт

1 юни 2017 година

Пленумът на ВСС даде съгласие за предоставяне на средства за текущ ремонт на стълбище на централния вход на сградата на Окръжен съд – Габрово, както и за ремонти и преустройство на двата асансьора в нея, с което ще се изпълнят предписанията на РО „Инспекция за държавен технически надзор“ гр. Велико Търново, във връзка с промените в Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори в сградата на съда. Предоставени са средства за текущ ремонт на външно отводняване на покрива – подмяна на олуци, водосточни казанчета и водосточни тръби на сградата на Окръжен съд – Ямбол, както и на помещения следствие на настъпило застрахователно събитие.

Предоставени са средства за текущ ремонт на климатичната инсталация в сградата на Административен съд София-град; на авариен ремонт на покрив, фасада и ВиК в сградата на Районен съд – Момчилград; ремонт на покрива на сградата на Окръжен съд – Бургас, вследствие от настъпило застрахователно събитие; и на Районен съд Чепеларе за закупуване на материали за извършване на текущ ремонт.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи за 2017 година по бюджета на съдебната власт.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд