Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Наредба №5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронни дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата и друга информация

1 юни 2017 година

Пленумът на ВСС прие Наредба за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронни дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация. Наредбата е изцяло нов нормативен акт, с който не само се изпълняват законовите задължения по чл. 360и от ЗСВ, но и се въвеждат ясни и подробни правила за достъп до електронни дела, съобразно правилата на приложимия процесуален закон.

Проектът на Наредбата е изготвен на основание чл. 360и от Закона за съдебната власт от работна група, създадена с решение на Пленума на ВСС по Протокол  № 27/07.07.2016 г.

Проектът беше публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел „Обществени консултации“ на 30.03.2017 г. В срокът за обществени консултации по реда на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове - 02.05.2017 г. бяха представени становища от Апелативен съд – Бургас, Окръжен съд – Габрово и Окръжен съд – Пловдив. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд