Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи свои представители за среща с участниците в Експертната мисия на ЕК в България

1юни 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи представляващият Димитър Узунов и членовете на Съвета Галина Карагьозова, Галя Георгиева, Даниела Костова, Калин Калпакчиев,  Незабравка Стоева, Румен Георгиев,   Юлиана Колева, Юлия Ковачева и Ясен Тодоров за участие в срещите с представители на Европейската комисия.

Срещите ще се проведат в рамките на Експертната мисия на ЕК в България по Механизма за сътрудничество и оценка в периода 14 – 16 юни 2017 г. В посочения период ще бъдат проведени три срещи, на които ще се обсъдят реформата на съдебната власт и съдебната карта, напредъкът в изпълнението на препоръките по Доклада по МСО от месец януари 2017 г., интегритетът в съдебната система и функционирането на ИВСС и други.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд