Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри две щатни длъжности в Административен съд гр. Ямбол и Административен съд София-град

1 юни 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ:

- една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд гр. Ямбол, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител и

Една щатна длъжност „заместник на административния ръководител-заместник-председател“ на Административен съд София-град, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд