Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Във вторият ден от Общото събрание на прокурорите ще се проведе гласуването за избор на членове на ВСС

3 юни 2017 година

Днес, 3 юни 2017 г., точно в 8.00 ч. започна вторият ден от Общото събрание на прокурорите, в който ще се проведе изборът за членове на ВСС. Кандидатите в изборната процедура са 12, както следва:  Галина Христова Стоянова – заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София; Георги Стойков Кузманов – прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас; Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив; Даниела Илиева Машева – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура; Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София; Магдален Тошев Маринов – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Мери Десюва Найденова – прокурор във Върховна административна прокуратура; Огнян Пеев Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура –Разград; Пламен Василев Найденов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник; Пламен Иванов Марков – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура и Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Списъкът на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал.1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите включва 1503-ма души, от които 1 377 са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет.

Общото събрание на прокурорите на 20 май 2017 г. определи две секционни избирателни комисии – първата, в която ще се гласува с хартиени бюлетини, и втората за гласуващите чрез системата за електронно дистанционно гласуване. Изборният ден ще продължи от 8.00 ч. до 18.00 ч., като гласуващите с хартиени бюлетини ще дадат своя вот в Съдебната палата, бул. „Витоша“ №2, централно фоайе.

С решение на Прокурорската колегия към ВСС по протокол № 20/25.05.2017 г. и на основание чл. 31 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите са регистрирани трима застъпници на кандидата за член на ВСС от квотата на прокурорите Гергана Мутафова. Тя е единственият кандидат с регистрирани застъпници в настоящата процедура за избор на членове на ВСС.

Изборният ден ще се проследи и от регистрираните като наблюдатели представители на Български институт за правни инициативи и Института за пазарна икономика.

На интернет страницата на ВСС, раздел „Пресцентър“ периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласуващите, както следва в: 10.00 ч.; 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. и 18.00 ч. Системата не предвижда възможност за предоставяне на междинни резултати от електронното гласуване.

Вторият ден от Общото събрание на прокурорите се излъчва чрез интернет сайта на ВСС – раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС-онлайн“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд