Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Информация към 10.00 ч. за избирателната активност в Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС

3 юни 2017 година

Към 10.00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС е 23,02 %. В избора чрез информационната система за електронно гласуване през интернет правото си на глас са упражнили 324 от прокурорите в страната, като избирателната активност е 23,53 %. Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 22 прокурори, което е 17,46 % от заявилите желание.

В 8.05 ч. в Съдебната палата гласува кандидатът за член на ВСС Мери Десюва Найденова – прокурор във Върховна административна прокуратура. Общо петима кандидати ще гласуват с хартиени бюлетини – Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура, Огнян Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград, Пламен Найденов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник и Ясенка Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

На интернет страницата на ВСС, в раздел „Пресцентър” периодично през интервал от 2 часа ще бъде предоставяна информация за избирателната активност на гласувалите чрез информационната система за електронно гласуване, както следва: в 12.00 ч.; 14.00 ч.; 16.00 ч. и 18.00 ч.

Системата не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият ден от Общото събрание на прокурорите се излъчва чрез интернет сайта на ВСС – раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС-онлайн“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд