Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общата избирателна активност на прокурорите към 16.00 ч. е 72,32 % при гласували 1087 магистрати

3 юни 2017 година

Към 16.00 ч. чрез системата за електронно гласуване през интернет своя глас са дали 1004 прокурори от 1377 заявили желание за дистанционно гласуване. Регистрираната от тях избирателна активност е 72,91 %. С хартиени бюлетини на място в Съдебната палата са упражнили правото си на вот 83 прокурори, което е 65,87 % активност. Общата избирателна активност е  72,32 %, като са гласували 1087 прокурори.

Избирателната активност в системата за електронно гласуване може да се проследи в реално време тук.

В 15.55 ч. в Съдебната палата гласува кандидатът Огнян Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград.

След приключване на изборния ден в 18.00 ч., ще бъде подадена окончателна информация за избирателната активност.

Системата за електронно гласуване не предвижда възможност за генериране на данни относно начина на гласуване и е ограничена за достъп в интернет от мрежи, извън територията на България. Гаранциите за тайната на вота при електронното гласуване са детайлно разписани в чл. 50 - чл. 54 от Правилата. Сред тях са  липса на каквато и да е информация за  самоличността на избирателите, с какъв код и за кои кандидати е гласувано, достъпът до системата автоматично се блокира при пет последователни грешни опита; един избирател може да гласува само веднъж в рамките на изборния ден.

Вторият ден от Общото събрание на прокурорите се излъчва чрез интернет сайта на ВСС – раздел „Общо събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС-онлайн“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд