Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС продължава и утре

3 юни 2017 година

Председателят на Избирателната комисия в Общото събрание на прокурорите Стефани Черешарова обяви, че в съответствие с чл. 29к, ал 2 от ЗСВ проведеният днес избор е редовен. Гласували са 1185 души - повече от половината от 1503-мата магистрати, включени в списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д от ЗСВ. Общият брой на действителните гласове, съгласно данните от гласуването с хартиени и електронни бюлетини е 1175.

Въз основа на крайните резултати Избирателната комисия обяви, че няма избрани кандидати за членове на новия състав на ВСС, защото никой от тях не е получил повече от половината от действителните гласове, каквото е изискването на чл. 29л, ал. 3 от ЗСВ.

Тъй като при проведения избор не са избрани определените в ЗСВ 4-ма   членове от квотата на прокурорите, в изпълнение на чл. 29л, ал. 4 от Закона изборът ще продължи утре, 4 юни 2017 г. с произвеждане на повторно гласуване от 8.00 ч. до 18.00 ч. в централното фоайе на Съдебната палата на бул. „Витоша“ № 2.

На втория тур прокурорите ще избират отново между 12-те кандидати за членове на ВСС.

При повторното гласуване прокурорите заявили желание да упражнят правото си на глас чрез системата за електронно дистанционно гласуване ще използват същите талони, които са използвали днес.

Право на участие в избора имат всички 1503-ма прокурори от страната, като 1377 от тях са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет.

Решението на Избирателната комисия и протоколите на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения днес избор за членове на ВСС от квотата на прокурорите са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд