Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Започна повторното гласуване за избор на членове на ВСС от квотата на прокурорите

4 юни 2017 година

Председателят на Общото събрание на прокурорите в 8.00 ч. обяви началото на изборния ден, в който ще се проведе повторното гласуване за избор на членове на ВСС от квотата на прокурорите. Гласуването ще продължи до 18.00 часа, като прокурорите заявили желание да упражнят правото си на глас чрез системата за електронно дистанционно гласуване ще използват същите талони, които са използвали при първото гласуване вчера.

Гласуването с хартиени бюлетини ще се извършва в централното фоайе на Съдебната палата на бул. „Витоша“ №2.

В проведения първи тур гласуваха 1185 от имащите право на глас 1503-ма включени в списъка на действащите прокурори по реда на чл. 29д от ЗСВ.

Днес прокурорите отново ще избират измежду 12 кандидати в изборната процедура:  Галина Христова Стоянова – заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура София; Георги Стойков Кузманов – прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас; Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив; Даниела Илиева Машева – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура; Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София; Магдален Тошев Маринов – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Мери Десюва Найденова – прокурор във Върховна административна прокуратура; Огнян Пеев Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград; Пламен Василев Найденов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник; Пламен Иванов Марков – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура и Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Право на участие в избора имат 1503-ма прокурори от които 1377 са заявили електронното дистанционно гласуване чрез интернет.

Съгласно чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ, ако при повторното гласуване не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство за избрани  се смятат онези от тях, които са получили най-много гласове.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд