Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Три акта на Гражданския съвет бяха представени на Пленума на Висшия съдебен съвет

8 юни 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение два акта на Гражданския съвет от заседанието му проведено на 26 май 2017 г., както следва:

  • Акт № 80 относно Анализ и обобщение на становища и позиции на ВСС по актове на Гражданския съвет, представен от съпредседателя на ГС към ВСС от страна на ВСС и
  • Акт № 81 относно Преглед на мерките, заложени в Доклада на ЕК от м. януари 2017 г. от експерт от ИПИ и представена информация за изпълнение на мерките, заложени в Доклада на ЕК от м. януари 2017 г. от съпредседателя на ГС към ВСС.

Пленумът на ВСС утвърди Акт № 82 за приемане на Съюз на младите юристи за член на Гражданския съвет.

Пленумът на ВСС, на основание чл. 19 от раздел V от Правилата за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС приема за сведение актовете на ГС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд