Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членове на ВСС ще участват в Работна група за изготвяне на Закон за противодействие на корупция

8 юни 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи д-р Незабравка Стоева и г-жа Юлия Ковачева като представители от ВСС, за участие в междуведомствена работна група за изготвяне на проект на Закон за противодействие на корупция.

Експертната  група се сформира в изпълнение на заложената мярка 15 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 година в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка „Внасяне н Народното събрание на законопроект за противодействие на корупцията“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд