Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите избра мандатна, избирателна и секционни комисии за избора на членове на ВСС

10 юни 2017 година

Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет бе открито в 11.00 часа от председателя на ВКС Лозан Панов, който обяви, че към този час са регистрирани 539 съдии.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов приветства участниците в Общото събрание и заяви, че предстои най-важният избор, който до голяма степен ще определи състоянието на съдебната власт в следващите 5 години. Според него истинска общност може да се създаде само, ако съдиите се обединят около ценности, общи за всеки един. Председателят на Върховния административен съд Георги Колев поздрави магистратите и ги призова да не позволяват да бъдат убеждавани, че системата не работи. Той заяви, че всеки е достоен съдия и сподели увереност, че всеки ще направи обоснован избор и ще даде вот за тези колеги - кандидати, които са успели да го убедят в тезата на изложените днес концепции.

Направена бе техническа демонстрация на системата за гласуване за избор на органи на събранието, които в съответствие с Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите съдиите ще бъдат гласувани чрез безжични устройства. Това ускорява процедурите по избора и осигурява повече време за изслушване на кандидатите  и обобщаване на концепциите им.

Общото събрание избра за председател Мая Маркова - заместник–председател на Апелативен съд – Велико Търново с 293 гласа „за“, 198 гласа „против“ и 45 гласа „въздържали се“. Тя ще председателства Общото събрание на съдиите, както днес, така и на 17.06.2017 г. По нейно предложение Общото събрание реши с 320 гласа „за“ да бъде определен заместник-председател за постигане на оперативност при провеждането му. С 354 гласа „за“, 124 гласа „против“ и 58 гласа „въздържал се“ Общото събрание избра за заместник-председател Игнат Колчев – председател на Административен съд – Смолян.

Съдиите излъчиха мандатна комисия в състав от трима членове, както следва:  Жана Маркова-Коева съдия в Окръжен съд – Варна, Цветанка Бенина и Темислав Димитров – съдии в Софийския районен съд.

Избирателната комисия съгласно чл. 29з от Закона за съдебната власт се състои от девет редовни членове: Ивелина Солакова – заместник-председател на Окръжен съд – Велико Търново, Александър Точевски – заместник-председател на Районен съд – Пловдив, Петър Маргаритов – председател на Районен съд – Смолян, Магдалена Давидова – съдия в Районен съд – Варна, Асима Вангелова – председател на  Районен съд – Карлово, Даниела Дилова –председател в Районен съд – Плевен, Светла Димитрова – съдия във Върховен касационен съд, Радка Цариградска – председател на Районен съд – Павликени и Даниела Стоянова – съдия във Върховен касационен съд.

За резервни членове на Избирателната комисия бяха избрани Анелия Янева – съдия в Софийския районен съд, Пенка Велинова – съдия в Софийския районен съд, Гергана Кирова – съдия в Софийския районен съд, Динко Хаджиев – съдия в Районен съд – Мадан, Галя Белева – съдия в Окръжен съд – Бургас.

Избрани бяха членовете на две секционни избирателни комисии. Първата ще отчита гласуването с хартиени бюлетини и е в състав: Лада Паунова – съдия във Върховния касационен съд, Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, Силвия Обрешкова – заместник-председател на Районен съд – Варна, Галя Русева – съдия в Районен съд – Ямбол, Александър Ангелов – съдия в Софийския районен съд.

Втората избирателна комисия ще обработи получените гласове чрез електронното дистанционно гласуване през интернет, каквото са заявили 1672 съдии. Редовни членове на комисията са: Вяра Камбурова – съдия в Окръжен съд - Бургас, Иван Маринов – председател на Районен съд - Димитровград, Даниела Михайлова – съдия в Районен съд – Варна. Резервни членове на втората секционна избирателна комисия са Владимир Астарджиев –  съдия Апелативен съд – София и Мими Фурнаджиева – съдия във Върховен касационен съд. Общото събрание на съдиите реши изслушването на кандидатите да започва със задаване на въпроси, които да бъдат поставени в рамките на 10 минути, по минута за формулиране на въпрос.След това кандидатите ще имат по 10 минути за отговори и 5 минути за изложение.

Гости на форума са Глигоре Герчану -  министър-съветник в посолството на Република Румъния в България и Димо Гроздев – съветник по политически въпроси в посолството на САЩ. На Общото събрание присъстват регистрираните наблюдатели от фондация „Института по пазарна икономика“, Съюза на съдиите в България, фондация Институт „Отворено общество“ и Български институт за правни инициативи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд