Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи на Калинка Илиева-Пандохова - съдия в СРС, дисциплинарно наказание „забележка“

13 юни 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди решение на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия, с което отменя постановено от тричленен състав по административно дело № 4828/2016 г. по описа на ВАС, VI-то отделение, в частта му, с която е отхвърлено оспорването на председателя на Софийския градски съд за налагане на наказание на съдия Калинка Иванова Илиева-Пандохова по чл. 307, ал. 4, т. 2 от Закона за съдебната власт.

В тази връзка с 8 гласа „за“ и 3 гласа „против“ Съдийската колегия на ВСС прие, че съдия Илиева-Пандохова е извършила посоченото нарушение и ѝ наложи дисциплинарно наказание  по чл. 308, ал. 1, т. 1 „забележка“.

Висшият съдебен съвет е разгледал дисциплинарно дело № 26/2015 и с решение по Протокол № 16, т. 5 от заседанието му на 31.03.2016 г., не е наложил наказание на Калинка Илиева – Пандохова – съдия в Софийския районен съд, по внесеното от председателя на Софийския градски съд предложение за извършено нарушение на чл. 307, ал. 4, т. 2 и т. 4 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд